Search

… en financiën

In 2021 is er verder ingezet op de in het jaar ervoor ingeslagen koers. Toch zorgden een aantal factoren weer voor bijzonderheden in de cijfers: het vervolg van corona en een groot aantal extra geoormerkte bijdragen.

Het tweede jaar corona

Net als in 2020 waren er diverse activiteiten die de gevolgen van corona ondervonden. Het voordeel was nu wel dat we er beter op waren voorbereid. Maar het bleef van belang om financiën of activiteiten anders te verdelen als gevolg van uitstel of afstel. Ook in 2021 is dat uiteindelijk over het algemeen goed gelukt.

Verdere inzet op transparantie

Tot grote waardering van de ambtenaren van het beleidsvoorbereidende overleg (VO) en het Comité van Ministers (CM) is er in 2021 verder ingezet op transparantie van de cijfers. Rapportages zijn niet uitgebreider, maar wel informatiever geworden. Het is belangrijk om ook op basis van cijfers en daaraan gekoppelde toelichtingen te laten zien hoe een jaar is verlopen.

Krachtlijnen - intern en extern bepaald

Naast de intern bepaalde krachtlijnen van 2020 (Internationalisering Nederlands, Leescultuur en leesbevordering, Zorg voor zorg na coronatijden en 40 jaar Taalunie) waar in 2021 hard aan is verdergewerkt, zijn er ook een groot aantal extern bepaalde krachtlijnen opgestart. De volgende projecten zijn in 2021 begonnen op basis van een extra, geoormerkte bijdrage (een financiële bijdrage buiten de reguliere subsidie van het CM om): impulstraject internationale neerlandistiek, uitbreiding literatuurgeschiedenis, Tel mee met Taal, vervolgproject NVT Carib en Begrijpelijke Taal Overheid. Ook aan het project SignOn werd in 2021 verdergewerkt.

Jaarrekening 2021

De jaarcijfers over 2021 kunnen gedownload worden op taalunie.org via deze link.

Spring naar de inhoud