Search

... en de Taalunie-organen

Comité van Ministers 

Het Comité van Ministers vergaderde in 2021 twee keer: een keer fysiek, op 28 juni, in het Museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen, en een keer online, op 13 december. De deelnemende ministers waren telkens de Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts (voorzitter tot 31 december 2021), de Vlaamse minister van Cultuur Jan Jambon en de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven. De Surinaamse minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Marie Levens, sloot online aan vanuit Paramaribo. Op de agenda van het Comité stonden onderwerpen als leesonderwijs in de lerarenopleiding, schrijfonderwijs, ondersteuning van de neerlandistiek en de verschillende aspecten van ondersteuning aan taalgebruikers, maar ook de follow-up van de visitatie 2021.

Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren

In 2021 kreeg de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren vier nieuwe leden: Harald Polis, Rik Vosters en Matthias Hüning in het voorjaar en Lieve De Wachter in het najaar. Daarnaast benoemde het Comité van Ministers Jordi Casteleyn als raadslid met ingang van januari 2022. Ook de raadscommissie Suriname werd opnieuw samengesteld, met Helen Chang (voorzitter), Euritha Tjan-A-Way en Usha Balesar als leden. De Raad bracht in december een advies uit aan het Comité van Ministers over inclusief taalgebruik en de rol die de Taalunie daarbij kan opnemen. Andere lopende adviestrajecten gaan over digitale geletterdheid en de follow-up van het actieplan neerlandistiek.

Interparlementaire Commissie

De Interparlementaire Commissie organiseerde op 13 december een online plenaire vergadering. Tijdens die vergadering werd de actuele werking van de Taalunie voorgesteld en kregen de parlementsleden de kans om vragen tot verduidelijking te stellen aan de algemeen secretaris.

Spring naar de inhoud