Search

Ons verhaal in gebarentaal

2021 uitgelicht

Onze samenlevingen stonden in 2021 nog steeds in het teken van de wereldwijde coronapandemie, en dat had zijn impact op de Nederlandse taal. Nieuwe begrippen rond quarantaine en vaccinatie doken op in het taalgebruik. De Taalunie kijkt naar veranderingen vanuit het taalbeleid en maakt mogelijk dat andere organisaties die impact op de taal beschrijven. Niet te verwonderen dat in 2021 begrijpelijke taal in de zorg een prominent aandachtspunt was. In aanloop naar de uitreiking van de ZorgVoorZorgPrijs hebben organisaties en bedrijven in de zorgsector aangetoond dat er nog heel wat winst te halen is in de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland bij het begrijpelijk maken van medische taal. De Vlaamse radiomaker Jan Hautekiet heeft daarover een aangrijpende reportage gemaakt.

Kris Van de Poel
algemeen secretaris

Foto: Frank Bahnmüller

Corona was ook een aanleiding om verder in te zetten op de digitalisering van het Nederlands. Zo werd in juni de elektronische versie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst gelanceerd, die in de loop van de komende jaren systematisch vernieuwd en uitgebouwd zal worden. In september werd het portaal mijnNederlands enthousiast onthaald als ondersteuning voor iedereen die in de wereld Nederlands gebruikt.

Het Nederlands is ook buiten de Lage Landen stevig verankerd. In 2021 was er met Astrid Roemer voor het eerst een laureaat van de Prijs der Nederlandse Letteren uit Suriname. Met het geassocieerde Taalunielid Suriname werden afspraken gemaakt over een gezamenlijk werkplan voor de komende jaren. De Week van het Nederlands keek ook over de grenzen en kreeg een volwaardig Zuid-Afrikaans luik.

De Taalunie blijft inzetten op gezamenlijke visieontwikkeling op wat er nodig is voor onze taal en voor de taalgebruiker. In 2021 is bijzondere aandacht gericht op de taalcompetente leraar voor de klas. Wat dat betekent, kwam tot leven in een inspirerende podcast over het geactualiseerde referentiekader dat door de Taalunie ontwikkeld werd. Ook lezen, een onderwerp waar we al enkele jaren verhoogde aandacht voor hebben, bekeken we vanuit het perspectief van de leraar, met een onderzoek naar de rol van de lerarenopleiding voor effectief leesonderwijs.

We blikken met dit jaarverslag terug op een actief jaar vol afstandswerken, maar tegelijk wenkt een toekomst met meer contact. In de herfst van 2021 vond de vijfjaarlijkse visitatie plaats. De vijfkoppige commissie heeft mooi werk geleverd en de weg geplaveid voor de toekomst van een moderne Taalunie die als beleidsorganisatie een verbindende rol blijft spelen voor het Nederlands en iedereen die zich daarmee verbonden voelt.

Gezamenlijke koers voor het Nederlands 

De Taalunie ontwikkelt en stimuleert beleid voor het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname, en ondersteunt het Nederlands in de wereld. Met Aruba,
Curaçao en Sint-Maarten werken we operationeel samen.

Daarmee zijn alle landen waar het Nederlands een officiële taal is, bij de Taalunie betrokken. Experts op verschillende terreinen verbinden partijen in een groot, internationaal en divers kennisnetwerk. Zo wordt het Nederlands versterkt en krijgen zoveel mogelijk mensen optimaal toegang tot het Nederlands. 

Spring naar de inhoud